פרידה ממעצמת מודיעין

תא"ל   יאיר   כהן   בדברים   לסיום   תפקידו כמפקד   8200 לפני   קצת   למעלה   משלושה   עשורים באתי   בשערי   המחנה   הזה ,   נמנה   עם קבוצת   החיילים   הראשונה   לאחר המלחמה   ההיא   של   שנת   . 73   אנו   היינו הילדים   הטירונים   של   חורף   . 1973 בדיוק   במקום   שאנו   ניצבים   בו   כעת , טובל   בירוק ,   הירוק   הזה   שסביבנו   היה ימין   ושמאל   רק   חום   וחול ,   ובלב   יגון ושכול . פעמים   רבות   שאלתי   את   עצמי   ממרחק חכמת   השנים   'מה   ראית   ביום   ההוא ובתקופה   ההיא . ' ?   ואני   משיב   לעצמי ולכם   במילותיו   של   משוררנו   הלאומי משנת   תרצ"א ,   כאילו   נכתבו   ממש עבורנו : " ראיתיכם   בקוצר   ידיכם   ולבי   סף   דמעה ,   איכה   דלותם ,   תמול   עוד   צללו   אוזניים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר