הפרויקט בשיתוף המשרד לקליטת עליה  והמרכז  לשלטון  מקומי