יומן מל"מ

והגיעה   העת   שימלאו   את   תפקידם   הטבעי   במערכה המתלהטת   ובהנהגת   התנועה . יש   שני   שמות   מדוברים   מאוד   בימים   אלה   במסדרונות הפתח ,   והם   מרואן   ברע'ות'י   וחוסאם   ח'צ'ר .   השיח   נסב   על כך   שהסיכוי   הטוב   ביותר   של   התנועה   להשיג   תוצאות משביעות   רצון   טמון   בהעמדת   שני   האסירים   -   חברי   המועצה המחוקקת   -   בראש   רשימת   מועמדי   התנועה ,   מתוך   ראיית השניים   כמנוף   האמיתי   של   התנועה   בשלב   זה .   ידוע   כי ברע'ות'י   וח'צ'ר   שניהם   נמנים   עם   הדור   הצעיר   בפתח , משכילים ,   בעלי   רקע   חברתי   דומה   ומשתייכים   לשכבת העניים  ( הבסיס   הרחב )  ויש   להם   ניסיון   רב   מפעילות   חשאית וציבורית   שניהלו   במהלך   האנתפאדה   הראשונה .   כמו   כן , שניהם   השתתפו   בהקמת   "השביבה"   של   הפתח   בגדה המערבית ,   מבין   שורות   הסטודנטים ,   הפועלים ,   החקלאים , הפליטים   ותושבי   הערים .   אחר   כך   גורשו   לתוניסיה   ושבו אחרי   שנחתם   הסכם   אוסלו .   לאחר   חזרתם   החלו   ברע'ות'י וח'צ'ר   לפעול   בשני   מישורים   עיקריים : ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר