מן העיתונות הערבית

סא"ל   משה   לוי * תנועת   הפתח :   הבחירות ומצוקת   המועמדים תנועת   הפתח ,   משענתה   הפוליטית   של   הרשות   הפלסטינית ,   שרויה   במשבר   פנימי   חריף   שמקשה   עליה   להתמודד   כראוי   מול   יריבתה המושבעת ,   שאספה   כוח   רב   ברחוב   הפלסטיני   במהלך   השנים   האחרונות   -   תנועת   החמאס .   היריבות   הסמויה   והגלויה   בין   שתי   התנועות הולכת   ומקצינה   על   רקע   ההתמודדות   הפוליטית   בזירה   הפלסטינית ,   הן   ברמה   המקומית   -   הבחירות   למועצות   המקומיות   -   והן   ברמה הכללית   -   הבחירות   למועצה   המחוקקת .   עבד   אל-רחמן   סאלם ,   חוקר   פלסטיני   המתמחה   במפה   הפוליטית   הפלסטינית ,   שופך   אור על   שורשי   המשבר   שנתונה   בו   הפתח   ומשיא   למנהיגיה   עצות   כיצד   להתמודד   כראוי   מול   החמאס עבד   אל-רחמן   סאלם  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר