יומן מל"מ

ערב   זיכרון   לאביבית   בנו אביבית   -   שילוב   מנצח   של   אהבת   אדם   ואהבת   הידע ,   אופי נינוח   ויכולת   לרכז   סביבה   אנשים   רבים   ושונים השנה   כבכל   שנה   צוין תאריך   פטירתה   הלועזי , 21   במאי ,   של   סג"ם אביבית   בנו ,   ב'ספריית הקריאה   וההשאלה   ע"ש סג"ם   אביבית   בנו   שבבית הספר   על   שם   שב"ץ בגבעתיים . אביבית   שירתה   ביחידה הטכנולוגית   של   חיל המודיעין   ונפטרה   במהלך קורס   קצינים . אהבתה   הגדולה   של   אביבית   לספרים   הביאה   את   משפחתה וחבריה   להנציח   את   זכרה   בהקמת   ספריית   קריאה   והשאלה בבית   הספר   התיכון   שלמדה   בו .   עמותת   המל"מ   נרתמה למשימה   והקימה   קרן   על   שמה   של   אביבית   '   - קרן   אביבית . ' בערב   הזיכרון   שהתקיים   השנה   בנוכחות   רבים   מאוהביה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר