הבית הירוק ביפו. משכנו הראשון של 'שירות מודיעין' ב‭1948-‬