ש"י - OUT, ש"מ - IN 

לפני   קום   המדינה   פעל   הש"י   כגוף   העיקרי   לאיסוף   מודיעין   בארגון   'ההגנה . ' ואולם   בפרוץ   מלחמת   העצמאות   החלו   להתבטא   קשיי   הש"י   לעבור ממלחמה   סטטית   למלחמה   ניידת .   אז   הוחלט   לפרק   את   הש"י   ולהקים שירות   מודיעין   חדש .   בתקופה   המעבר   עוצבו   מבנהו ,   גודלו   ותפקידיו   של המודיעין   הצבאי   בשנות   ה50-   הראשונות ,   כולל   תכנון   תקציב לימור   קליפה ב30-   ביוני   1948   הורה   סגן   הרמטכ"ל   צבי   איילון   לפרק   את הש"י   -   שירות   הידיעות   של   'ההגנה , '   ולהקים   שירות   מודיעין חדש   שיהיה   כפוף   לאג"ם   ואשר   תפקידיו   "מודיעין   קרבי , ביטחון   מבצעים   וריגול   נגדי ,   צנזורה   והאזנה . " הש"י   פעל   בערך   מאוקטובר   1940   ועד   יוני   , 1948   כמקור המודיעין   של   הארגון .   מבחינה   היסטורית   קשה   לקבוע   את שנת   לידתו   של   הש"י .   אף   קשה   לומר   מי   הקים   את   הש"י והניח   את   יסודותיו .   אין   אחד   ויחיד   שיכול   לזקוף   לזכותו את   הקמת   שירות   הידיעות   של   'ההגנה . ' ליקוט   ידיעות   וחיפוש  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר