פרשת"עסק הביש" תם ולא נשלם

דוריס   לילינג כעבור   52   שנים   הוענקו סוף-סוף   ל"נידוני   קהיר" ההוקרה   וההערכה   על פעילותם   ומעורבותם בפרשת   "עסק   הביש , " שהוזכרה   שנים   רבות   במילות קוד   וברמזים   בלבד . חברי   החוליה   עדיין   חשים פגועים   מיחס   הממסד   כפוי הטובה   לדבריהם   שהיה   מנת חלקם   מאז   שבו   הביתה בטקס   ממלכתי   מרגש ,   שהתקיים   בבית   הנשיא   ב30-   במרס , במעמד   נשיא   המדינה   משה   קצב   והרמטכ"ל   משה   יעלון ובהשתתפות   קציני   צה"ל   בכירים ,   ראשי   'מוסד'   לשעבר , חברי   החוליה   ובני   משפחותיהם ,   הוענק   ל"נידוני   קהיר" הכבוד   הממלכתי   הבכיר   ביותר   הראוי   להם "   . האמת   היא שכבר   חשבתי   שלעולם   לא   נקבל   את   ההכרה   הראויה ;  הייתי בטוח   שכך   נועד   להיות   ונואשתי .   כיום ,   אחרי   הטקס ,   אני שמח   בעיקר   בשביל   אלה   שמתו .   בשבילם   ההכרה   הזאת חשובה   ביותר ,   שהרי   הם   קיפחו   את   חייהם   עבור   המדינה , לכן   מן   הראוי   שיקבלו   את   ההכרה   והכבוד   המגיעים   להם , " אמר   מאיר   זפרן ,   אחד   האסירים . בפרשה   שכונתה   "עסק  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר