סיור משותף של חייל אמריקני מיחידת סיוע ארטילרי  ואיש  המשמר  הלאומי  העיראקי