ל"מרכז  למורשת  המודיעין"

מודעה שילוב   חברים   חדשים   למל"מ הוועד   הפועל   של   המל"מ ,   בראשותם   של   מאיר   עמית  ( נשיא )  ואפרים   הלוי  ( יו"ר , (   החליט ביום   24   במרס   2005   להפחית   את   הוותק   הנדרש   להצטרפות   לעמותה   כחבר / ה   מן   המניין . מעתה   נדרש   ותק   של   עשר   שנים   בקהילת   המודיעין ,   וועדת   חריגים   רשאית   לקבל   גם   חברים ששירתו   שבע   שנים   בלבד . בכך   ניתנת   לרבים   הזדמנות   חשובה   להשתלב   במל"מ . הנכם   מתבקשים   להציע   לחברים   וידידים   להצטרף   לשורות   המל"מ . להרשמה   נא   לפנות    למשרדי   העמותה : ת"ד   3555   רמת   השרון   , 47134   או   בטלפון   . 03-5497019   -  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר