משולחן העורך הראשי

חידושים   המבקשים   משוב הנהלה   חדשה   למל"מ ,   עורך   ראשי   חדש ,   ובסימן חידושים   אלה   אנו   מגישים   לחברי   המל"מ ולמתעניינים   בשדות   המודיעין   גיליון   חדש   משופע במידע .   תודה   לעורך   הראשי   היוצא   עו"ד   חיים בן-עמי   על   התנופה   שהביא   לביטאון   בשנה האחרונה . אנו   שואפים   לעסוק   בעניינים   רלוונטיים ,   לסקור את   הנעשה   כיום   בארץ   ובעולם   בתחום   המודיעין ולצפות   אל   העתיד ,   ועם   זאת   לזכור   את   העבר , את   החללים   והנפטרים   ואת   המורשת . בגיליון   זה   אנו   מראיינים   את   מיר'לה   גל ,   מנכ"לית המשרד   לקליטת   עלייה ,   לשעבר   בכירה   ב'מוסד , ' ולמדים   מדבריה   כיצד   נראים   הדברים   ב"אזרחות" ( עמוד   . ( 22 בגיליון   זה   אנו   עומדים   בהרחבה   על   הקמת השב"כ  ( עמוד   ( 41   וגאים   לדווח   על   מעמד הוקרת   נשיא   המדינה   והרמטכ"ל   את   נידוני " הפרשה )  " עמוד   . ( 8 המגמה   היא   להביא   בביטאון   מידע   רחב   ורב ככל   האפשר .   על   כן   נביא   בו   את   הדברים בתמציתם   באופן   קריא   ומושך   ונפנה   את המתעניינים   ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר