תוכן העניינים

כתבות מ"מודיעין    למבצע" ל"מרכז    למורשת    המודיעין               "   רעות   כהן 20   שנה    להקמת   המל"מ                                                     4 " שיעור   מולדת"   בעיראק                   עמוס   גלבוע לקחי   המודיעין   האמריקני בעיראק   והרלוונטיות   שלהם   לישראל                                     6 פרשת"עסק   הביש" תם   ולא   נשלם                                    דוריס   לילינג בעקבות   ערב   הוקרה שנערך   לנידוני   "הפרשה"   בבית   הנשיא                                   8 זאת   "אופרה"   אחרת                           שמאי   גולן המודיעין   למבצע   -   הפצצת   הכור   בעיראק                            12 ש"י   , OUT   -   ש"מ                         IN   -   לימור   קליפה פירוק   הש"י   והקמת   הש"מ                                                 14 גניבות   רכב                            רפ"ק   ענת   יקיר-בלום המודיעין   המשטרתי   לאיתור   הסיכון   הביטחוני                       18 פרידה   ממעצמת   מודיעין תא"ל   יאיר   כהן   בדברים   לסיום   תפקידו   כמפקד  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר