היסטוריה בתמונות

תמונות ממאגר המל"מ האוצר : יעקב מן המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים בחיתוליו מסמך   היסטורי ייחודי ,   מטעם   ראש ממשלת   ישראל ושר   הבטחון   דוד בן-גוריון ,   על   הקמת מוסד   לריכוז ותיאום   פעולות שירותי   המודיעין והביטחון   של המדינה !  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר