מל"מ לקראת 2005

שנת 2005 במל"מ תהיה המשך לקודמתה ביחס לכמה מהפרויקטים שטרם נסתיימו . מצד אחר , היא תהיה שונה במהותה מקודמתה , בהיותה צומת בין שתי תקופות - עורכי התכנית הנוכחית ישאירו את ביצועה בידי הנבחרים החדשים , והמירוץ המרתוני יימשך ולא ייתם . זה המוטו שהתווה יו"ר המל"מ מאיר עמית , בהנחיות לתכנית העבודה : " אנו צריכים להמשיך בהתמדה לעשות את מה שאנו עושים ביתר מרץ , באופן עקיב וברמה הראויה . " שיי'קה דליות מוסיף שהמוטו שלו בהוצאת תכנית הפעילות הוא "כי בנתיבי ההנצחה והחינוך נשען המל"מ על העבר , מכבד את ההווה , וצופה אל אתגרי העתיד . " להלן תקציר תכנית העבודה המוצעת לשנת : 2005 הנצחה המשך   הנצחת   גמלאי   הקהילה   שהלכו   לעולמם   ואשר   טרם   הונצחו .   ייעשה   מאמץ   להעשרת   נתוני   המונצחים   במערכת הממוחשבת   ובאלבומי   ההנצחה ,   בתיאום   מלא   עם   המשפחות   השכולות . הנחלת מורשת ימי חוויה מודיעינית   -   יתקיימו   שמונה   עד   עשרה   ימי   חוויה   בשנת   הלימודים   תשס"ו .   חלק   מהתרחישים   ישודרגו על-פי   החלטת   יו"ר   הוועדה ,   הן   בשיטות   הדידקטיות   והן   בשיטות   הטכנולוגיות .   י...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר