מודיעין וספר

המודיעין והקברניט פנחס עידן ( עורך ;( אוניברסיטה משודרת ; משרד הביטחון ההוצאה לאור 172 ; 2004 עמודים סוגיית   יחסי   המודיעין   והקברניט   היא   אחת   המרתקות   ביותר   בתחום   הביטחון הלאומי .   מדובר   ביחסים   בין   גוף   האוצר   בתוכו   ידע   ויכולת   מקצועית   לנתח מידע   ולהעריכו   ולפיכך   מרכז   בידיו   עוצמה   והשפעה   גדולה ,   ובין   המנהיג   הפוליטי שאמור   לקבל   החלטות   ולגבש   מדיניות ,   גם   על   בסיס   המידע   המועבר   אליו מגופי   המודיעין . עשרה   מ34-   ראשי   ארגוני   המודיעין   השונים   שהיו   למדינת   ישראל   סיימו   את כהונתם   טרם   זמנם   בשל   תקלות   וכשלים   בעבודת   המודיעין ,   או   עקב   מסקנות של   ועדות   חקירה .   מהן   הסיבות   לכך ?  מה   עומד   בבסיס   מכלול   מערכת   היחסים שבין   ראשי   גופי   המודיעין   המרכזיים   -   אגף   המודיעין   של   צה"ל '   , המוסד' והשב"כ   -   ובין   הקברניטים   ובראשם   ראש   הממשלה ? הספר   הזה   משיב   על   שאלות   אלה   ועל   רבות   אחרות   הנוגעות   למהות   המודיעין , לתחומי   עיסוקו   ואחריותו   ובייחוד   לממדי...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר