מן העיתונות הערבית ניקוי פלסטין - משימת הראיס החדש

סא"ל משה לוי * חמדי פראג' העיתונאי   הפלסטיני   חמדי   פראג , '   תושב   מחנה   הפליטים   דהיישה שבבית   לחם ,   מציף   במאמר   מפרי   עטו   אתגר   מרכזי   העומד   לפתחו של   הממשל   הפלסטיני   החדש   והוא   ההתמודדות   עם   המחנאות הפנים-פלסטינית   והשחיתות .   פראג'   מפקפק   ביכולתה   של המנהיגות   הפלסטינית   החדשה   שתיבחר   בקרוב   לחולל   מפנה בזירה   הפנימית   ולהנהיג   לאחדות   שתוקיע   מתוכה   את   נגע השחיתות .   פראג , '   שנמנה   עם   מבקרי   דפוס   שלטונו   של   ערפאת ואף   שילם   על   כך   בסגירת   תחנת   הטלוויזיה   המקומית   שבבעלותו ' אל-רעאה'   בשנת   2001 ,   גורס   שמידת   הצלחתו   של   המנהיג   החדש תיבחן   מצד   אחד   בהתמודדותו   עם   הפלגנות   המאפיינת   את   המפה הפוליטית   הפלסטינית ,   ומצד   אחר   במיגור   השחיתות   שפשתה בממסד   הפלסטיני   בעידן   ערפאת . שוגה   מי   שחושב   שפלסטין   בעידן   שלאחר   ערפאת   מפוצלת , וטועה   מי   שסבור   שהיא   הייתה   מאוחדת   בתקופתו . פלסטין   היא   פלסטין   והיא   דומה   לשאר   העמים   וחבלי   הארץ המיושבים   -   מחולק...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר