חשודים מובלים לחקירה - מוקפים במשמר צבאי בריטי, בימי העוצר הגדול בתל אביב, יוני 1946