ספינת מעפילים מתקרבת לחופי הארץ; הצייר: נחום גלבוע