שימוש בתשתיות פליליות למטרות פח"ע

קשר בין ארגון טרור לפעילים פליליים או היעדרו עשוי לקבוע אם המחבל המתאבד וחגורת הנפץ שלו אכן יתפוצצו באוטובוס ישראלי רפ"ק איתי קזאז מחלקת מחקר-אמ"ן , משטרת ישראל זה   כמה   עשורים   מוכר   הקשר   בזירה   העולמית   בין   ארגוני טרור   ובין   גורמים   פליליים :   בדרום   אמריקה ,   באירופה , באפריקה ,   באסיה ,   ובאזורנו   -   לבנון   וישראל . הקשר   הזה   מתאפיין   במיוחד   בקיומו   באזורים   גאוגרפיים שנעדר   בהם   גורם   אוכף   מרכזי , ואם   קיים   -   הרי   הוא   חלש   ואינו מממש ,   מחוסר   רצון   או   יכולת , את   המונופול   שלו   על   הפעלת כוח . הקשר   שבין   התחום   הפלילי לפח"ע   הוא   קשר   פונקציונלי באופיו .   כל   ארגון   טרור   נזקק לשירותים ,   למשאבים ,   לכסף , לכלי   רכב   וליכולת   זיוף ,   על   מנת לממש   את   שאיפותיו . לפיכך   הוא   פונה   ל"נותני שירותים   פליליים"   המתמחים בכך . אם   בעבר   היו   הקשר וההסתייעות   בגורמים   פליליים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר