במה

שב"כ   שבע   רצון .   הניסיון   הוכיח   מעל   לכל   ספק ,   שאין   ולא היה   מקום   לחשש   ולחשד   שקשר   כזה   ייצור   פרצה   בחומת המידור   שדרכה   ינסו   העיתונאים   לחדור   ו"למשוך"   מידע , גם   כזה   ששב"כ   יעדיף   לנצור . לעומת   שב"כ '   , המוסד'   מתעקש   להקפיד   על   הימנעות ממיסוד   הקשר   עם   העיתונות .   שנים   הרבה   מתקיימת מציאות   של   תדרוכים   יזומים   של   ראשי   'המוסד'   לפרשנים בכירים .   תחילה   היו   אלה   תדרוכים   ל"ועדת   העורכים"   ומשזו חדלה   להתקיים ,   התדרוכים   הם   אישיים   ואחדים .   טפטוף אטי   של   החומר ,   נוכח   צימאון   הולך   וגובר   של   העיתונות למידע   בשל   אירועים   המתפרסמים   ברבים  ( תקלות מבצעיות , (   מוליד   כצפוי   את   התפתחות   ההדלפה   ואף   את שכלולה .   מספר   המדליפים   הוא   כידוע   כמספר   האינטרסים המניעים   את   ההדלפה ,   ואין   עליה   שליטה .   למרות   המלצות רבות   בהזדמנויות   שונות '   , המוסד'   מסרב   להכין   את   עצמו כראוי   ל"יום   סגריר"   תקשורתי ,   והנזק   הנגרם   בכל   פעם מעצים   את   תחושת   ההחמצה . ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר