מודיעין ועיתונות בשכנות טובה

במציאות התקשורתית של העידן המודרני , בסביבה עתירת ערוצים שאנו חיים בה , 'המוסד' חייב לעצמו בראש ובראשונה , אבל גם לאזרחי המדינה , למסד קשר איכותי עם העיתונות עודד בן-עמי עיתונאי . דובר צה"ל 2000-1996 רבים   מאוד   בקהילת   המודיעין   סבורים   גם   היום ,   במאה ה , 21-   שאסור   באיסור   חמור   לקיים   "דיור   משותף"   מכל צורה   שהיא ,   למודיעין   ולעיתונות .   בעיני   אלה ,   ניגוד   העניינים שבין   שני   העולמות   הוא   מוחלט ,   שורשי   ובלתי   ניתן   לגישור . לדעתם "   , סיבת   הקיום"   של   המודיעין   היא   בחשאיות ,   במידור ובסביבת   עבודה   אפלה .   זוהי   גישה   ארכאית   של   בורות ,   שאין לה   עוד   מקום   בעידן   הנוכחי .   במקרה   זה   לא   יהיה   מיותר להרחיק   מכאן ,   ממציאות   פעילותה   של   קהילת   המודיעין בישראל ,   לארצות-הברית   למשל .   שם   למדו   כבר   לפני   שנים הרבה ,   שארגוני   המודיעין   מסוגלים   למצוא   את   שביל   הזהב , בין   זכות   הציבור   לדעת   ובין   זכותו   שלא   לדעת   וזכותם   של גופי   המודיעין   למנן   את   החומר   המסווג ,   המועבר   לידי...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר