המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

מאז   ראשית   התגבשות   היישוב   החדש   בישראל , ובכל   מערכות   ישראל   מאז   ערב   הקמת   המדינה ועד   היום ,   עמדו   אנשי   חמ"ן ,   המוסד ,   שב"כ ו'נתיב'   בחזית   העשייה   הביטחונית   וחירפו   גופם ונפשם ;  לוחמים   עלומים   שחלקם   קיפחו   את חייהם   בארצות   עוינות   ואחדים   מהם   טרם הובאו   למנוחת   עולם   בישראל . בשנת   1983   חברו   יחדיו   ותיקי   קהילת   המודיעין , המשפחות   השכולות   וגופי   קהילת   המודיעין , להקים   מרכז   הנצחה   לחללי   קהילת   המודיעין ומרכז   להנחלת   מורשת   המודיעין   -   המל"מ . מאז   נחנך   המרכז   למורשת   המודיעין   משמש האתר   הן   להנצחה ,   והן   כמרכז   תיעוד   חינוכי , שנועד   להנחיל   את   מורשת   המודיעין   לכל   בית ישראל   ובעיקר   לדור   הצעיר   הגדל   במדינת ישראל . מלבד   אתר   הזיכרון   לנופלים   ו'מרכז   נתונים ממוחשב , '   האתר   פועל   להנחיל   תרחישים   של מבצעי   מודיעין ;  להפיק   סרטי   תעודה   ומורשת ; לנהל   מרכז   מידע   למודיעין   ולטרור ;  לקיים מפגשים   ודיונים   בנושאי   המזרח   התיכון והמודיעין ;  ספרייה   ותצוג...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר