דבר העורך להפיח רוח חדשה

חברי מל"מ יקרים , שנת   עבודה   נוספת   מסתיימת   לה   בימים   אלה .   לפיכך   שעת   רצון   היא עתה   לעשות   חשבון   נפש ,   ולערוך   "ספירת   מלאי"   של   הנעשה   בשנה שחלפה ,   ושל   הדרוש   להיעשות   בשנים   הבאות   כדי   לחדש   ולהעצים את   עשיית   ההנצחה   ואת   הנחלת   המורשת   של   קהילת   המודיעין . ראשית   עלינו   לברך   על   תהליך   יעיל ,   איכותי   ומבוקר ,   שידעה עמותת   המל"מ   בתקופה   האחרונה .   לראשונה ,   מאז   הוקמה   העמותה , התנהל   בה   תהליך   מרתק   של   תיקון   נהלים   ותקנונים ,   והוכשר   תהליך מוסדר   לקיום   בחירות   פתוחות   לכהונת   יו"ר   העמותה ,   חברי   הוועד הפועל ,   יו"ר   ועדת   הביקורת   וחבריה .   יבואו   על   הברכה   כל   העושים במלאכת   הבחירות ,   חברי   ועדת   הבחירות ,   המתנדבים   מקרב   חברי העמותה   שסייעו   לקיים   ולקדם   את   תהליך   הבחירות ,   הנהלת   האתר וכמובן   נטע   זיו   אב ,   שאלמלא   פועלה   המבורך   היה   קשה   לנווט   את ספינת   הבחירות   אל   חוף   המבטחים . עוד   נוסיף   ברכות   לחברי   המל"מ   שנענו   להציג   מועמדו...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר