מודיעין וספר

אנציקלופדיה של המזרח התיכון בעריכת ד"ר אברהם סלע e Continuum Political Encyclopedia of the Middle East , Revised and Updated Edition , Continuum , New York and London , 2002 , 932 pp . 4 Index Avraham Sela ( editor ) , יוכי ארליך סבך ההתפתחויות במזרח התיכון וקצב התמורות המהיר מחייבים כל מתעניין להעשיר את חשיבתו במעקב שוטף אחר האירועים . חוקרים אקדמיים לסוגיהם , אנשי ממשל , אנשי עסקים , מורים , סטודנטים וחברי קהילות מודיעין בעולם כולו נזקקים כל העת לאמצעי עזר - אנציקלופדיות , שנתונים ולקסיקונים - שיגשרו בין תחומי עניינם לבין מאגרי הידע , המסקנות המקצועיות ופירות המחקר הרלוונטיים . גם בעידן האינטרנט ומרחבי המידע האין-סופיים שפתח לכול , אין תחליף לחיבורים כתובים אלה , שיתרונם במהימנותם ובמיקוד  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר