רגע של ערבית

ניר צורף לשון נופל על הלשון הערבית בעיתונות העברית והערבית נפוצה מאוד תופעה לשונית הנקראת בשפה המקצועית "אלוזיה" או "ארמז" כתבים , פרשנים ואינטלקטואלים נוהגים לעתים קרובות לבנות את כותרת המאמר ממטבעות לשון , מביטויים או מפתגמים המוכרים לציבור , בשינוי מבנם המקורי על ידי החלפת מילה או יותר באחרת . מעקב לאורך השנים בעיתונות הערבית מלמד שקיימים צירופי לשון שכיחים המשמשים את הכותבים לבניית יצירות לשוניות חדשות ומגוונות בחיבוריהם , בשנותם את המבנה המקורי לפי  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר