המודיעין התחרותי המודיעין לעסקים

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא עניין שבשגרה אך לא תמיד " מכה משמים . " ברוב המקרים אפשר היה לצמצם את " אי-הוודאות" ואולי לבטלה באמצעות מיפוי , זיהוי והצפה של מידע רלוונטי ואמין שישנו ממילא בחברה או בטווח השגה מיידי . אין זה " מקסם שווא . " אפשר להוכיחו בכל חברה במודל פשוט המדגים את התפיסה שעיקרה שיפור תהליכי עבודה קיימים . אחד הכלים ההכרחיים בתהליך קבלת ההחלטות הוא ה"מודיעין , " שבא לגשר על הפער שבין המציאות המשתנה ובין עולם המושגים של המנהל * חזי לדר להלן כמה מצבים שעשויים לעלות על שולחנו של המנהל . מידע טוב , מנותח ומתוזמן היטב היה עשוי להשפיע על החלטותיו : זכית במכרז . אילו הצעתך הייתה במחיר גבוה יותר , האם בכל זאת היית זוכה במכרז ? הפסדת במכרז . אילו הכרת את  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר