היכן היה מוצב הפיקוד המצרי ?

ערב מלחמת ששת הימים לא היה לצה"ל מושג היכן המטה הכללי המצרי ומהיכן נוהלה השליטה על הכוחות המצריים בסיני . המידע המועט שהיה בידיו היה מיושן ולא עדכני . לאחר הניצחון המזהיר של צה"ל במלחמה לא הופקו שום לקחים ממחדל מודיעיני זה * אלי דקל רקע בשנת 1965 בערך ביצע צה"ל גיחת עומק במצרים לאחר שנים רבות שלא בוצעה גיחה מעין זו . הסיבה העיקרית לגיחה הייתה להערכתי המידע שהגיע למערכת , שהמצרים , בסיוע מומחים גרמניים , מפתחים טיל קרקע-קרקע ארוך טווח שנועד לאיים על מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל . לפי הידיעות המועטות שהגיעו בנושא , פיתוח הטיל נעשה במדבר המערבי בוואדי נטרון , מדרום לכביש קהיראלכסנדריה המדברי . בד בבד הגיע מידע מסוכני שטח בדוויים כי בג'בל מע'רה שבצפון סיני מבוצעות  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר