המקורות המודיעיניים של חניבעל

משני מקורות ספרותיים ******** ששרדו , המתארים את מלחמתו של חניבעל ברומאים , אנו למדים על אופי לחימתו ועל גאונותו הצבאית . ניכר שחניבעל טווה רשת יעילה של אנשי מודיעין שהעבירו לו באופן סדיר מידע חיוני , החל בהכנותיו לקראת המסע הגדול וכלה במפלתו . גדולתו הייתה גם בהבנתו הפסיכולוגית את יריביו וביכולתו לנצל מידע זה חיים מזר למניפולציות צבאיות מתוחכמות ביותר בתארו את הכנות חניבעל לקראת מלחמתו ברומא מספר פוליביוס כי " לאחר שהכין הכול לביטחון אפריקה וספרד , ציפה חניבעל בכיליון עיניים לבוא שליחי הגלים . הוא ליקט מידע מדויק הן אודות פוריות הארצות שלרגלי האלפים ולגדות הפו והן על המון תושביהן , וכן אודות עוז האנשים במלחמה ובעיקר אודות שנאתם כלפי רומא שנבעה ממלחמתם הקודמת  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר