קובנטרי לאחר ההפצצה במלחמת העולם השנייה - הפצצתה נחשבה על ידי הגרמנים להפצצת יעד אסטרטגי