הסיפור שלא היה על הפצצת קובנטרי

מיתוסים מודיעיניים וביטחון מקורות פרשת קובנטרי מוכרת מאוד בעולם המודיעין ומוזכרת תדיר בספרות המודיעין הבין-לאומית . הילתה לא נפקדה גם משורות קהילת המודיעין הישראלית ורבים מאתנו התחנכו לאורה כמופת לשמירה על ביטחון מקורות האיסוף . אכן , היא דוגמה ראויה ללימוד ואולי אף לחיקוי בגבולות ההיגיון אלמלא העובדה המצערת שהסיפור פשוט אינו נכון ד"ר יגאל שפי * בישיבתו האחרונה של הוועד הפועל של המל"מ נדונה כוונת המרכז להפיק סרט מורשת על-אודות ההצלחה המודיעינית שגרמה לעריקתו המפורסמת לישראל של הטייס העיראקי מוניר רדפא שהטיס לכאן את מטוס המיג 21 שלו בשנת 1964 ( מבצע " יהלום . ( " הדיון  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר