אל"מ (מיל‭('‬ ד"ר ראובן ארליך, ראש מרכז המידע לטרור שבמל"מ: "חובתם של שירותי המודיעין בישראל לסייע במידע למלחמה בטרור מכיוון שהמלחמה היא גם תודעתית"