אל"מ (מיל‭('‬ מירי אייזן, יועצת ראש הממשלה לענייני תקשורת: "הראו לנו את צה"ל, את האישה, את הלוויות, את הצפון - זו הייתה המלחמה שלנו"