מבט מל"מ

גיליון , 48 ניסן תשס"ז , מארס 2007 כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין מלחמת לבנון השנייה המודיעין הגלוי והתקשורת - הגלוי והנסתר התמודדות עם איראן מתגרענת ' לובי' לשירותים החשאיים הגרמניים מחשבות על מלחמת הרקטות הסיפור שלא היה על הפצצת קובנטרי המקורות המודיעיניים של חניבעל היכן היה מוצב הפיקוד המצרי ? המודיעין התחרותי - המודיעין לעסקים השורשים הסעודיים של "אל-קאעידה"  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר