שירותי מודיעין בעולם

נעם שפירא * קהילת המודיעין ברומניה מאז - 1989 עת שהודח והוצא להורג הדיקטטור ניקולאי צ'אושסקו , ששלט ברומניה באמצעות מנגנון הסקוריטטה ( שהיה כפוף למשרד לביטחון פנים ) ביד ברזל - עשתה רומניה דרך ארוכה למיסוד מנגנוני המודיעין ולקיום ערוצי בקרה עליהם . השינוי העיקרי שחל בקהילת המודיעין הרומנית הוא שאין היא מרוכזת עוד תחת " ראש" אחד , אלא היא כפופה ל"מועצה העליונה להגנת המדינה" . ( CSAT ) בראש המועצה עומד נשיא המדינה , וחברים בה ראש הממשלה , שרי הצבא , הביטחון , הפנים והמשפטים , ראשי השירותים ויועץ הנשיא לענייני ביטחון . נוסף עליה נתונים גופי המודיעין בפיקוח פרלמנטארי באמצעות ועדות מיוחדות שהוקמו לצורך זה . בנובמבר 2005 הוחל שינוי ארגוני בקהילת המודיעין , ובהוראת הנשיא מונה גוף תיאום בין-שירותי ( הוועדה הלאומית למודיעין . ( CNI - בראש  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר