אין ספק שבקרב הפלסטינים היה ועדיין ישנו זרם, שבראשו עומד אבו מאזן, הסבור שהדבקות בדרך המאבק המזוין כנתיב עיקרי, ולא כל שכן בלעדי, לקידום היעדים הפלסטיניים אינה אלא טעות וכי יש להשלים עם המציאות ולוותר על ראיית יעדים מרחיקי לכת וקשים להשגה כיעדים ריאליים