על הערכת המודיעין ערב האינתיפאדה השנייה

תגובה למאמרו של לביא תא"ל ( מיל ( ' יוסי קופרוסר * פתח דבר וכמה הערות מתודולוגיות מאמרו של אפרים לביא מציג כשלים ובעיות מבניים , ארגוניים , מקצועיים ואישיים , שהיקשו לכאורה על אמ"ן לתכלל כראוי את תמונת המודיעין ערב פרוץ המערכה מול הפלסטינים בספטמבר ; 2000 כמו כן הוא שם דגש בצורך לתת משקל רב יותר להתפתחויות הכלכליות-חברתיות ולשיקולים התרבותיים . מטרת מאמרי להגיב על טעוני מאמרו של לביא , אחד לאחד : האם האינתיפאדה באמת פרצה באורח ספונטני ? האם היד החזקה שהפעיל צה"ל אכן הייתה שורש הזעם הפלסטיני ? האם אמ"ן נמנע מלהצביע על הגמשות פלסטיניות ? האם אמ"ן חרג מייעודו כאשר תרם למאמץ ההסברה הישראלי ? האם אמ"ן אכן לא התמודד עם הנושא הפלסטיני החברתי-כלכלי ? אך לפני כן כמה הערות מתודולוגיות . הערכת מודיעין משלבת נתונים ופרשנותם עם מרכיב של הערכה , ולפיכך כמעט תמיד יש פער בין דרכי מעריכים שונים של מציאות זהה . בין השאר משום שכל אחד מהם עשוי לפרש אותו מידע בדרך שונה ולתת משקל שונה למידע זה בהערכת המודיעין הכוללת . לפיכך , בניגוד לטענה המשתמעת מהמאמר , כי הערכת המודיעין היא מעין טכניקה שביצועה המושלם יבט...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר