למרות עצמאותם של גורמי הטרור הפלסטיניים, שפעלו בסיוע גורמים חיצוניים, התקבעה ההערכה (כ"תורה שבעל-פה‭("‬ כאילו הבעיה כולה ממוקדת במנהיג