דרוזים במודיעין

ד"ר שמעון אביבי * ביום הראשון לשנה האזרחית החדשה פקד אסון כבד את משפחת נבואני בכפר ג'ולס , את העדה הדרוזית ואת קהילת המודיעין . אחד מטובי הבנים , סמ"ר תמיר נבואני , לוחם בסיירת מטכ"ל , נהרג בתרגיל ניווט בדרום הארץ . למרבה הצער , שמו של חייל נוסף בקהילת המודיעין עומד אפוא להיחקק בקיר המבוך באתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין בגלילות . תרומתם של הדרוזים לקהילת המודיעין לא תסולא בפז . מטבע הדברים לא ניתן לספר על כך ברבים , ולפיכך נסתפק כאן בסקירה תמציתית על חלקם של הדרוזים בפעילות המודיעין והביטחון בתקופת היישוב ובהקמת יחידת "עמיחי" במסגרת "חצב" הפעילות לפני קום המדינה עוד לפני קום המדינה התקיים שיתוף פעולה ביטחוני בין דרוזים ליהודים . שיתוף פעולה זה , שראשיתו בתחילת שנות ה30- של המאה ה , 20- התאפיין בחמישה נושאים עיקריים : מודיעין , רכש , הגנה , מבצעים וסוכני השפעה . בתחום המודיעין גויסו דרוזים בארץישראל ובסוריה והם דיווחו ידיעות במגוון נושאים ואף אפשרו את שתילתם של סוכנים מדווחים דרוזים בקרב המתנדבים לעזרת הכנופיות בארץ-ישראל . בתחום הרכש העבירו דרוזים נשק ל'הגנה' לאחר שנדונו עמם  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר