הסוד לא נלקח לקבר

אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית ** איננו יודעים אם בנימין גבלי השאיר כתב יד הכולל את תולדות חייו בכלל , ואת האמת שלו על חלקו ב"עסק הביש" במצרים לפני 54 שנים . מכל מקום , תמהני על מי שציפו כי טרם מותו יחשוף בנימין גבלי סודות שלא ידענו . את עמדתו השמיע שוב ושוב הן בוועדות החקירה השונות והן בהופעותיו הלא-רבות בתקשורת . על-פי גרסתו , זה היה שר הביטחון פנחס לבון שנתן את ההוראה לבצע את פעולות החבלה במצרים ב , 1954- ולדאבון הלב לא קיבלו את עדותו כהוכחה ניצחת לעומת העדות שהציג לבון . גם לאחר בחינת ההתבטאויות של המעורבים בדבר ושל כל מי שחקר והתבטא בעניין , אין בידי לפתור את התעלומה . עם זאת , ראוי לנקוט גישה שונה במקצת , שתסייע להבין את מה שקרה . השאלה הראשונה , המכרעת לדעתי , היא מי יזם את ההצעה לבצע פעולות חבלה שישכנעו את הבריטים לשקול מחדש ולדחות בשלב זה את פינוי בסיסיהם מאזור תעלת סואץ . אין לי  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר