"כוס המרורים" - דעה אישית

יוסף מרזוק * בנימין גבלי סימל בחייו הצבאיים והאזרחיים ערכים שליליים המנוגדים לאידיאלים ולערכים שלאורם מחנך צה"ל את קציניו . בדרך שנהג כלפי גיבורי " מבצע סוזאנה" " ) עסק הביש ( " הוא הפקיר חיילים בידי האויב , הוא לא עשה מאמץ לשחררם וגם התעלם מסבלם הממושך ומבני משפחותיהם . גם כאשר חזרו הלוחמים לאחר שנים רבות של ישיבה בכלא לא נפגש עמם ולא דאג להם . גבלי זייף מסמכים והעלים ראיות , הדיח עדים לשקר בפני ועדות חקירה והתקפל מול אברי אלעד , שאותו יכול היה להפליל . הוא היה עד למערבולות שהתחוללו במדינה עקב הטעויות שעשה , אך נמנע מליטול אחריות למעשיו וחי בשלווה . רבים שילמו על  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר