כיבוש יפו - לוחמי אצ"ל לוכדים לוחמים ערבים בעמדות הקרב ‭(1948)‬ במערכה שניהל האצ"ל לשחרור יפו מכנופיות הערביות באפריל ‭,1948‬ הצטרפו לשורות הארגון עשרות שוטרים לרבות חברי "ההגנה‭."‬ בעזרתם ובסיוע גורמים נוספים ניתן היה לחקור שבויים, לחשוף מחסני נשק ואמל"ח ולגלות רשימות מסווגות של האויב