עמדת מדינות ערב כלפי מדינת ישראל ב-60 שנותיה

מבט-על שמעון שמיר * המכון למחקרי ביטחון לאומי ייחד את יום העיון השנתי לזכרו של אהרון יריב למצבה של ישראל בתקופה , 2008-1948 והזמין אותי לסכם את היחסים עם מדינות ערב ב60- השנים האלה . המטלה הזאת של מיפוי היחסים שנה-שנה נראתה לי תחילה טכנית למדיי , אולם ככל שהלוח הכרונולוגי שהכנתי לבש צורה כך התברר לי עד כמה הוא מהווה מכשיר מצוין להשתחרר מעיוותים סטראוטיפיים , מקריאת ההיסטוריה לאחור ומתפיסה סטטית של היחסים . קשה למצוא דרך שיטתית ויעילה יותר להראות שהמנטרה " הים הוא אותו הים והערבים הם אותם הערבים" אינה אלא תעתוע . בקווים כוללים - ויודגש כי מדובר כאן  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר