מתוך נוהל הכנת ישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי

( התקבל בממשלה בספטמבר ( 2008 בתחילת כל שנה יהיה אחראי ראש המטה לביטחון לאומי ( להלן - המל"ל ) לגבש תכנית מתווה שנתית לדיוני הקבינט לאותה שנה . תכנית המתווה תכלול נושאים המחויבים על-פי חוק ( והם : הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני-ביטחוני וכן הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן , לרבות חוות דעת וניתוח בתחומי המודיעין השונים מטעם המל"ל , צה"ל , משרד הביטחון , משרד  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר