דבר היו"ר

העניינים ראש אמ"ן לשעבר אל"מ בנימין גבלי יוכי ארליך על פועלו של האיש 22 הסוד לא נלקח לקבר * שלמה גזית על "הפרשה" 23 " כוס המרורים" - דעה אישית יוסף מרזוק אחיו של משה מרזוק , מנדוני "הפרשה" על גבלי 23 דרוזים במודיעין שמעון אביבי על מוערבותה של העדה הדרוזית במודיעין הישראלי 26 ההתמודדות עם ארגוני הטרור בזירת האינטרנט ראובן ארליך שיבוש פעילות האתר אקצא טיוב של החמאס 28 מדורים " דברים שרואים משם" - מפגש עם יעקב פרי 18 אפרים לפיד ויוכי ארליך היסטוריה בתמונות - מלחמת לבנון 30 ;( 1982 ) שנה לתכנית החלל הישראלית ; שיחות האוטונומיה באלכסנדריה 24 יענקלה מן מזווית אישית - מקורות מודיעין אמריקניים 27 שלמה גזית כל הכבוד 29 מודיעיון בעריכת עמוס גלבוע אפרים לביא - עבודת המודיעין בזירה הפלסטינית 30 יוסי קופרוסר - על הערכת המודיעין ערב האינתיפאדה השנייה 34 לזכרם אברהם ליף ; ישראל בר יהודה ; משה תבור ( קרפוביץ ;( ' עמוס פרידברג 38 מכתבים למערכת 40 שירותי מודיעין בעולם - קהילת המודיעין ברומניה 41 נעם שפירא מודיעי i ן וספר דני יתום - "חוצה גבולות" מאת אבנר שור 42 ארל'ה שרף - "הקשר המרוקני" מאת שמואל שגב 4...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר