טבלה מסכמת: תמורות בקביעת הגוף האחראי לפעולות המודיעין בחו"ל ‭(1951-1948)‬