מתי הוקם 'המוסד'?

שמעון אביבי * ב13- בדצמבר 1949 קיבל בן-גוריון את עיקרי הצעתו של שילוח והטיל עליו להקים "מוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון של המדינה . " תאריך זה נקבע ליום הולדתו של ' המוסד . ' אבל , מאמר זה טוען כי נכון לתאריך זה לא היה ' המוסד' אלא גוף מטה מתאם בין שירותי המודיעין והביטחון של המדינה , בלי סמכויות פיקודיות או אחריות וסמכות לאיסוף מודיעין בחוץ לארץ , ואילו היום שבו החל ' המוסד' לתפקד כ'מוסד' הוא ה8- בפברואר 1951 כללי ' המוסד' קבע שיום הקמתו הוא 13 בדצמבר , 1949 המועד שבו הורה בן-גוריון על הקמת "מוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון של המדינה ( מחלקת מודיעין של הצבא , המחלקה המדינית של משרד החוץ , שירות הביטחון הכללי ועוד . " ( מטרת מאמר זה היא להראות שהתאריך הזה שנקבע ליום הקמת ' המוסד , ' טעות ביסודו ולהציע תאריך מתאים אחר ליום הקמתו . במסגרת זאת יציג המאמר את תהליך הקמתם של גופי המודיעין של המדינה בראשית דרכה , בדגש על האיסוף בחו"ל . בנספח המובא בסיומו של המאמר מרוכזות בטבלה כל התמורות שעברו על הקמת הגוף האחראי על פעילות המודיעין בין מאי 1948 ל . 1951- פ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר