איגרת הרמטכ"ל - פורסמה ב‭23-‬ בפברואר 1988 (מובא בספר "עקדה‭,"‬ עמ' ‭(120‬