יהודה מאיר בסיור בקסבה של שכם עם הרמטכ"ל דן שומרון