עדות מן השטח

אל"מ ( לשעבר ) יהודה מאיר רוט היה מפקד מרחב השומרון בחודשים הראשונים לפרוץ האינתיפאדה הראשונה . עדות זו נלקחה מהספר " עקדה" שכתב ואשר יצא לאור לאחרונה פקודות כסת"ח כמפקד בגזרה בעייתית כמו שכם והשומרון בתחילת האינתיפאדה , נאלצתי בין השאר לתמודד עם כמה אתגרים בו-זמנית , בעיקר מכל המתחייב מקיום חיי שגרה של כלל האוכלוסיות , והדגש בביטחון היישובים הישראליים ובתנועה בצירים הראשיים . פעילות יחידות הצבא שהייתי מופקד עליהן הייתה צריכה להיות מתואמת עם גורמי הביטחון האחרים שפעלו באזור . לחיילים , המתמודדים עם הקשיים הבלתי-רגילים וכמעט הבלתי-אפשריים בשל המתפרעים וגורמי הפח"ע , המצפים לקבל ממני פתרונות ותמיכה , נדרשתי לתת הנחיות והוראות ברורות ככל האפשר וכמובן גיבוי מלא למה שהם עושים , גם ובעיקר כשמישהו טועה . בד בבד עם המטרות הללו , אני , כמו מפקדי השדה האחרים , הייתי חשוף מדי יום ביומו ולפעמים מדי שעה בשעה להוראות משתנות מגורמי הפיקוד שמעליי .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר