היסטוריה בתמונות

תמונות ממאגר המל"מ יענקלה מן * היסטוריה ממוחשבת בתמונות ומסמכים של קהילת המודיעין במל"מ במסגרת הנחלת המורשת , הקמנו בשנת 1999 פרויקט ייחודי שבו קלטנו תמונות ומסמכים מחברי העמותה וממוסדות הקהילה . כיום במאגר המל"מ יותר מ4000- תמונות ומסמכים ייחודיים ( במרכז המידע מסך גדול לצפייה בתוכני הפרויקט . ( בקרוב אנחנו מסיימים עוד פרויקט , " קירות מספרים" שמו : הפרויקט סוקר את מבני הקהילה השונים בשנותיהם הראשונות . כמו כן , בפרויקט זה מתועדים ראשי הקהילה לדורותיהם בתמונות ובנקודות דרך בחייהם . זאת ועוד , באלבום מיוחד אגדנו מסמכים ראשוניים על אודות הקמת מוסדות הקהילה . האלבום יוצב באולם הכניסה של המל"מ . לצורך הביצוע הקמנו צוות מיוחד בהשראתו של רמי שבילי ז"ל , בכיר בשב"כ , המורכב מנציגי הקהילה השונים . צוות זה כולל את החברים : שמעון ( שימל'ה ) אביבי , יוכי וינטרויב , יהודה שפר , נמרוד ( חייל מאמ"ן , ( שני נציגים נוספים וכן ראש הפרויקט במל"מ , יעקב ( יענקלה ) מן .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר